Verplicht budget voor kunst bij bouwprojecten Vlaamse overheid

Bij bouwprojecten gefinancierd door de Vlaamse overheid moet steeds een minimumbudget gespendeerd worden aan kunst. Het Vlaams Parlement keurde dit vorige woensdag bij decreet goed. De vorige regeling (de zgn. Percentagedecreten van 1986, die in de praktijk vaak dode letter bleven) wordt opgeheven.

 

Budget voor kunst in openbare ruimte: percentages, principes en uitzonderingen

 

Voortaan kunnen we dus meer kunst verwachten bij de bouw van bijvoorbeeld bruggen, tunnels, nieuwe scholen of zorgcentra. Dit decreet zal ongetwijfeld verdere stimulansen geven aan kunstenaars. De integratie van kunst in de openbare ruimte is een goede zaak. De vraag is wel hoe dit proces zal begeleid worden en hoe een kwaliteitscontrole kan verzekerd worden (denk bijvoorbeeld aan de zogenaamde ‘rotondekunst’ die niet altijd even hoogstaand is). Daarbij kan bijvoorbeeld de Vlaamse Bouwmeester en de Kunstcel bij het Departement Cultuur, Jeugd en Media een rol te spelen.

 

Concreet moeten volgend percentages van de bouwkosten besteed worden aan kunstopdrachten:

  • 1,5% voor de schijf tot 1 miljoen euro;
  • 1% voor de schijf van 1 miljoen euro tot 3 miljoen euro;
  • 0,5% voor de schijf van 3 miljoen euro tot 100 miljoen euro;
  • 0,25% voor de schijf hoger dan 100 miljoen euro.

 

Dit geldt voor bouwkosten die geheel ten laste van de Vlaamse begroting komen, met enkele uitzonderingen. Zo worden bestaande onderwijs- en sportgebouwen vrijgesteld (voor nieuwbouw geldt de regeling wel), evenals bouwprojecten van minder dan 500.000 euro en gebouwen bestemd voor privégebruik of die enkel toegankelijk zijn voor overheidspersoneel.

 

Deze regeling geldt ook voor bouwprojecten van publieke of private rechtspersonen die een subsidie van 30% van de bouwkost ontvangen van de Vlaamse overheid. Subsidies en premies in het kader van de onroerend-erfgoed-regeling worden niet meegerekend. Eventueel kunnen deze rechtspersonen via een masterplan of meerjarenplan de budgetten voor afzonderlijke kunstopdrachten bundelen.

 

Voor vragen rond kunst en recht: neem gerust contact op!

Bart Van Besien