Hoe komen wij aan onze naam?

 

Bij Finnian & Columba geloven wij in de kracht van een goed verhaal. Hier is het verhaal van Finnian, Columba, en de “Battle of the Book.”

copyright Finnian & Columba

 

Lang geleden, in het jaar 560, leefde in Ierland een monnik die Finnian heette. Finnian was een geleerd man, en had een boek geschreven dat zó goed was dat zijn leerling Columba besloot om het over te schrijven en de kopie voor zich te houden.

 

Finnian betrapte Columba en beval om de kopie terug te geven. Want, zo vond Finnian, als ik een boek schrijf, dan heb ik het recht om te beslissen of een kopie van het boek kan worden gemaakt. Dit is nog steeds de heersende visie op wat wij nu “auteursrecht” of “copyright” noemen.

 

Columba was het niet eens met Finnian. Aangezien de kennis in het boek waardevol is, moet die kennis juist zo wijd mogelijk verspreid worden, zo vond Columba. Een auteur heeft dus niet het recht om zijn werk te monopoliseren en kennisverspreiding tegen te gaan. Ook dit standpunt is een interessante – en nog steeds actuele – kijk op het auteursrecht.

 

“To every cow belongs her calf, to every book its copy”

 

Finnian en Columba besloten om hun geschil voor te leggen aan de “High King of Ireland”. Die besloot met de gevleugelde woorden: “To every cow belongs her calf, to every book its copy”. Finnian kreeg dus gelijk in wat weleens de eerste auteursrecht-uitspraak wordt genoemd.

 

Het verhaal kreeg nog een staartje… Hoger beroep was niet mogelijk, en dus riep Columba een opstand uit tegen de koning: “The wrong decision of the judge is a raven’s call to battle!”  Zo ontaardde het auteursrecht geschil in een heuse veldslag. In de “Battle of the Book” beten de troepen van Finnian en de koning in het zand. Naar verluidt lieten drieduizend mensen daarbij het leven. Columba kon zijn kopie houden, maar voelde bij het zien van dit bloedvergieten toch wel spijt. Hij ging in ballingschap naar Schotland, waar hij volgens de legende evenveel heidenen bekeerde als er mensen het leven hadden gelaten tijdens de “copyright battle”…

 

Of dit relaas waar gebeurd is weten wij niet. Dat het een goed verhaal is weten wij wel. En een goed verhaal is steeds waard om verteld te worden!

 

Bij “Finnian & Columba” zijn wij overtuigd dat intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht een correcte balans moeten bieden tussen verschillende rechtmatige belangen. Auteursrecht moet een compromis vormen tussen bescherming voor de auteur en vrijheid voor gebruikers om bestaande werken te gebruiken. Een correcte balans zorgt ervoor dat auteurs en creatievelingen voldoende controle hebben op hun werk (o.a. correcte vergoeding, naamsvermelding, voorafgaande toestemming, enz.) én dat nieuwe gebruikers voldoende toegang krijgen tot bestaande werken.  Zowel het standpunt van Finnian (controle door de auteur of “eigendomsrecht”) als het standpunt van Columba (verspreiding van kennis of “informatievrijheid”) blijven daarbij actueel en waardevol!