Auteursrecht

Merkenrecht

Mediarecht

Domeinnamen

IT en e-commerce

Start-ups

Privacy

Bemiddeling

Bij Finnian & Columba Advocaten en Juristen geloven wij sterk in het vermijden van procedures. Een goed minnelijk akkoord is bijna steeds beter dan een positieve rechterlijke uitspraak die jaren onzekerheid met zich mee brengt.bemiddeling

Bemiddeling kan een handig instrument zijn om discussies te ontzenuwen en naar een oplossing toe te werken. Wij bekijken samen met u of een minnelijke oplossing mogelijk is zonder dat u langs de rechtbank moet passeren.

Soms kan een procedure echter niet vermeden worden. Ook dan gaan wij tot het uiterste om uw rechten te vrijwaren, steeds met respect voor onze deontologische regels. Wij hebben meer dan 20 jaar ervaring met het verdedigen van onze cliënten voor Belgische en internationale rechtbanken.

Ook hebben wij jarenlange ervaring met arbitrage procedures, als advocaat van een van de partijen én als arbiter. Bart Van Besien werd in 2016 erkend als arbiter (“neutral”) in geschillen rond intellectuele eigendom door het National Arbitration Forum in de VSA.