Auteursrecht

Merkenrecht

Mediarecht

Domeinnamen

IT en e-commerce

Start-ups

Privacy

Bemiddeling

 

Advocaten Intellectuele Eigendom en Mediarecht

 

Finnian & Columba is een advocatenkantoor gespecialiseerd in intellectuele eigendomsrecht (ook “intellectual property rights” of “IP rights” genoemd) en mediarecht.

 

Wat houdt dit precies in?

 

 • Als advocaat specialiseren wij ons in intellectuele eigendomsrecht. Onder intellectuele eigendom valt bijvoorbeeld:

 

 • Wij specialiseren ons ook als advocaat in mediarecht. Hieronder valt bijvoorbeeld:
  • Laster en eerroof
  • Recht van antwoord
  • Portretrecht (ook recht op afbeelding of beeldrecht genoemd)

 

Concreet kunnen wij u bijvoorbeeld helpen met:

 

 • Het verdedigen van uw auteursrechten op bijvoorbeeld foto’s of muziek

 

 • Actie ondernemen tegen inbreuken op auteursrechten (online en offline): stopzetting van inbreuken en schadevergoeding bij schending van auteursrecht

 

 

 • Merkregistratie (merkencheck en merkdepot) op Europees niveau (EU merk) of Benelux niveau (Benelux merk)

 

 • Het verdedigen van een gedeponeerd merk bij inbreuken of procedures

 

 • Advies i.v.m. hoe uw merk beschermen of hoe uw bedrijfsnaam vastleggen

 

 • Begeleiding rond het aankopen of verkopen van een domeinnaam of het opstarten van een procedure rond een domeinnaam

 

 • Advies i.v.m. vertrouwelijkheidsovereenkomsten (NDA) en bescherming van knowhow en ideeën

 

 • Opstellen van niet-concurrentiebedingen en niet-afwervingsclausules

 

 • Het formuleren van een recht van antwoord

 

 • Het indienen van een klacht of aangifte wegens smaad, laster, of eerroof

 

 • Het indienen van een klacht op basis van het recht om vergeten te worden

 

 • Advies rond IT recht, intellectueel eigendom (bijv. auteursrecht) op software, en het opstellen en onderhandelen van software contracten

 

 • Algemene IP strategy opstellen

 

 • Advies rond intellectuele eigendom en reclamerecht

 

 • Advies rond overdracht van intellectuele eigendom en contracten opstellen

 

 • Bescherming van intellectuele eigendom: hoe intellectueel eigendom vastleggen en beschermen?

 

 • Intellectueel eigendom in arbeidsovereenkomsten

 

 • Advies rond hoe uw handelsnaam registreren of beschermen

 

 • Adviezen rond verjaring auteursrecht: wanneer vervalt auteursrecht en wat is de duur van auteursrecht?

 

 • Adviezen rond persoonlijkheidsrechten of morele rechten in het auteursrecht

 

 • Begeleiding rond de vraag of je auteursrecht kan aanvragen, vastleggen, of beschermen?

 

 • Opstellen van licentieovereenkomsten auteursrecht

 

 • Het voeren van procedures rond intellectuele eigendom, bijvoorbeeld stakingsprocedures (om een inbreuk te laten stopzetten), beslag inzake namaak, dringende en voorlopige maatregelen (kortgeding), enz.  Wij proberen hierbij zoveel als mogelijk een minnelijke regeling te bekomen zodat procedures kunnen vermeden worden.

 

Finnian & Columba

Advocaten en juristen Intellectuele Eigendom en Mediarecht