Vergoeding in auteursrechten voor software: hoe zit dit fiscaal?

Steeds meer softwareontwikkelaars laten zich uitbetalen via vergoedingen voor auteursrechten. Dit is erg voordelig, zowel voor zelfstandige software developers als voor werknemers. Het is van belang om dit goed aan te pakken en geen overdreven royalties uit te betalen. De fiscus doet hier meer en meer controles op zodat een goede omkadering (contract, advies, eventueel ruling) van groot belang is.

Auteursrecht fiscaal software

Hoeveel belasting betaal je op auteursrechten?

 

Op vergoedingen voor auteursrechten betaal je roerende voorheffing aan 15% (tot een grensbedrag van 62.550 euro voor het jaar 2021).

 

De wet staat echter toe dat je forfaitair kosten kan aftrekken, zodat het belastingtarief voor auteursrechten in realiteit nog daalt.

 

Schematisch overzicht van de drempelbedragen voor auteursrecht vergoedingen voor het inkomstenjaar 2021 (deze drempels worden elk jaar geïndexeerd):

Auteursrechten Forfaitaire kosten Belastbaar Roerende voorheffing (15%)
0 € – 16.680 € 50% (of 8.340 €) 8.340 € 1.251 € (of 7,5% voor volledige schijf)
16.680 € – 33.360 € 25% (of 4.170 €) 12.510 € 1.876,5 € (of 11,25% voor volledige schijf)
33.360 € – 62.550 € 0% (of 0 €) 29.190 € 4.378,5 € (15% voor volledige schijf)
> 62.550 €     Geen roerende voorheffing maar progressieve inkomstenbelasting tussen 25% en 50%

 

Met andere woorden, wie in het inkomstenjaar 2021 voor 62.550 € aan auteursrechten ontvangt, betaalt 12% roerende voorheffing of 7.506 €.

 

 

Zelfstandige softwareontwikkelaars en vergoedingen auteursrecht

 

Een zelfstandige softwareontwikkelaar kan auteursrecht vergoedingen ontvangen van zijn eigen vennootschap. De ontwikkelaar moet dan een overeenkomst sluiten met zijn vennootschap waarin hij zijn auteursrechten op de software overdraagt of in licentie geeft aan zijn vennootschap en in ruil (fiscaal vriendelijk) vergoedingen voor auteursrechten ontvangt.

 

Auteursrechten fiscaal: berekening als percentage van omzet

 

Meestal worden de auteursrecht vergoedingen voor zelfstandige softwareontwikkelaars berekend als een percentage van de omzet van de vennootschap van de ontwikkelaar. Dit percentage is klassiek 12,5% van de relevante omzet. Omzet die niet voortkomt uit de exploitatie van de software wordt uiteraard niet meegerekend.

 

De fiscus (in het bijzonder de Rulingcommissie) legt vaak een hele resem bijkomende voorwaarden op. Zo gaat de Rulingcommissie er tegenwoordig vaak van uit dat niet de volledige omzet als berekeningsbasis kan dienen, maar dat een deel van de omzet buiten beschouwing moet gelaten worden wegens bijvoorbeeld verdoken onkostenvergoedingen of vergoedingen voor niet-creatief werk. Ook legt de Rulingcommissie als voorwaarde op dat een software developer die van de eigen vennootschap fiscaal voordelig vergoedingen voor auteursrechten wil ontvangen minstens een bedrijfsleidersbezoldiging moet ontvangen van 45.000 euro per jaar. Deze bezoldiging mag niet verminderd worden naar aanleiding van de uitbetaling van auteursrechten. Tenslotte moet de auteursrechtvergoeding in verhouding staan tot de winst van de vennootschap; moet rekening gehouden worden met eventuele andere auteurs die ook royalties ontvangen; moet rekening gehouden worden met eventuele managementvennootschappen; enz.

 

Neem gerust contact op voor verdere vragen i.v.m. de concrete voorwaarden die de Rulingcommissie oplegt.

 

Auteursrechten fiscaal: berekening als percentage van loon

 

Een zelfstandige softwareontwikkelaar kan de auteursrechten die hij van zijn eigen vennootschap ontvangt ook berekenen als een percentage van zijn verloning (bedrijfsleidersbezoldiging). In sommige gevallen kan deze berekening meer aangewezen zijn dan een berekening op basis van de omzet van de vennootschap.

 

Een zelfstandige developer kan maximum 25% van zijn bezoldiging ontvangen als vergoeding voor auteursrechten van zijn eigen vennootschap. In de praktijk zal dit percentage meestal lager liggen, aangezien men rekening moet houden met niet-creatieve tijdsbestedingen zoals tijd gespendeerd aan management van de eigen vennootschap, administratie, meetings, communicatie, enz.

 

Developers die als werknemer vergoedingen voor auteursrecht ontvangen

 

Meer en meer worden vergoedingen voor auteursrechten ook uitbetaald door werkgevers aan hun werknemers. Dit is vaak het geval in de softwaresector. Het voordeel ligt dan vooral bij de werknemers, eerder dan bij de werkgever. Dit is vaak een strategie om werknemers aan boord te halen of aan boord te houden. Lees in dit verband ook ons specifieke artikel in verband met het uitbetalen van auteursrechten aan werknemers.

 

Voor werknemers worden de vergoedingen voor auteursrechten berekend als een percentage van hun verloning. Ook hier is het maximum percentage 25% van de verloning, met een correctie op basis van de creatieve tijdsbesteding van de werknemer. Bijvoorbeeld: een softwareontwikkelaar die slechts de helft van zijn tijd spendeert aan “creatief werk” zal slechts 12,5% van zijn verloning kunnen ontvangen als een vergoeding voor auteursrecht. Een developer die 90% van zijn tijd spendeert aan softwareontwikkeling zal 22,5% van zijn verloning als een royalty kunnen ontvangen.

 

De vergoedingen voor auteursrechten uitbetaald aan werknemers worden meestal gecompenseerd door het loon in verhouding naar beneden te halen. Het is echter ook mogelijk om een surplus uit te betalen als auteursrecht vergoeding.

 

Auteursrechtvergoedingen die uitbetaald worden aan werknemers zijn in principe onderworpen zijn aan de sociale zekerheid (o.a. patronale bijdragen, pensioenopbouw, enz.). Voor zelfstandigen is dit anders.

 

Conclusie: auteursrechten voor software fiscaal interessant

 

De conclusie is dat vergoedingen voor auteursrechten een interessant fiscaal instrument zijn voor softwareontwikkelaars. Een belastingtarief dat in de praktijk vaak slechts 7,5% bedraagt is uiteraard zeer interessant.

 

Een fiscale optimalisatie via auteursrechten moet echter wel op een correcte wijze worden opgezet. De fiscus doet meer en meer controle op de betaling van vergoedingen voor auteursrechten. Softwareontwikkelaars komen in principe in aanmerking voor deze fiscale gunstmaatregel maar mogen er uiteraard geen misbruik van maken.

 

In de eerste plaats moet duidelijk zijn dat de softwareontwikkelaar voldoende creatieve keuzes maakt in de ontwikkeling van de software. Niet alle stappen in de ontwikkeling van software komen immers in aanmerking voor auteursrechten.

 

In de tweede plaats moeten de vergoedingen voor auteursrechten op een redelijke wijze berekend worden. Overdrijven is hier uit den boze.

 

Tenslotte is het van belang dat de bewoordingen in de contracten goed opgesteld zijn, zodat deze fiscale optimalisatie later niet betwist wordt door de fiscus. Eventueel kan een ruling aangevraagd worden. Voor een werkgever die vergoedingen voor auteursrechten wil uitbetalen aan zijn werknemers raden wij sowieso aan om een ruling aan te vragen.

 

Voor vragen rond auteursrechten en fiscaliteit: neem gerust contact op!

 

 

Bart Van Besien