Mogen tandartsen en andere vrije beroepen reclame maken?

Het Hof van Justitie van de Europese Unie oordeelde onlangs dat een absoluut verbod op reclame voor tandartsen niet door de beugel kan. Toch zijn er verschillende voorwaarden en beperkingen voor reclame die opgelegd kunnen worden aan tandartsen en andere vrije beroepen zoals artsen, advocaten, architecten en notarissen.

Leading Internet Case Law” publiceerde in haar juli-augustus nummer een uitgebreide analyse van het arrest C-339/15, 4 mei 2017, Luc Vanderborght t. VVJ (Verbond der Vlaamse Tandartsen), door Bart Van Besien, advocaat bij Finnian & Columba.

De volledige tekst van dit artikel kan u nu ook op onze website lezen: An Absolute Ban on Advertising for Dentists deemed Unvalid.

Reclame voor tandartsen en andere vrije beroepen

In een notendop:

Een absoluut verbod op reclame voor tandartsen is strijdig met het EU recht, maar het Hof van Justitie laat de deur toch open voor minder verregaande beperkingen op reclame voor vrije beroepen. Een rechtvaardiging voor deze beperkingen kan gevonden worden in de bescherming van de volksgezondheid, maar ook in de zogenaamde “waardigheid van het beroep”.

 

Met andere woorden, nationale wetgevers en beroepsorganisaties (zoals de orde van geneesheren, advocaten, architecten, enz.) kunnen in dit arrest een inspiratiebron vinden om de regels rond reclame en commerciële communicatie te verstrengen. Daarbij mogen zij niet verder gaan dan wat strikt noodzakelijk is om deze doelstellingen te bereiken. Voor wat betreft de bescherming van de volksgezondheid erkent het Hof van Justitie dat de lidstaten over een zekere beoordelingsvrijheid beschikken. De vraag is natuurlijk hoe ver deze beoordelingsvrijheid reikt…

 

Voor meer informatie of concrete vragen, neem gerust contact op.

 

Bart Van Besien

Advocaat