BTW op auteursrechtvergoeding bedrijfsleider?

Moet een bedrijfsleider BTW betalen op de auteursrechtvergoedingen die hij of zij ontvangt van de eigen vennootschap? Hierover bestond lange tijd discussie. Nu heeft de Rulingcommissie in enkele recente rulings bevestigd dat dit in principe niet moet.

 

Zie ruling 2021.0391 van 13.07.2021, ruling 2021.0146 van 15.06.2021, en ruling 2021.0307 van 01.06.2021.

 

In principe moeten bedrijfsleiders of zaakvoerders dus geen BTW betalen op vergoedingen voor auteursrecht ontvangen van de eigen vennootschap.  Uiteraard hangt dit steeds af van de concrete feitelijke omstandigheden.

 

In de recentste ruling (2021.0391 van 13.07.2021) verwoordt de Rulingcommissie dit als volgt:

“De cessie of concessie van auteursrechten wordt beschouwd als een dienst zoals beoogd door artikel 18, § 1, tweede lid, 7° W.BTW. Deze dienstprestatie wordt in de regel met btw belast met toepassing van het tarief overeenkomstig rubriek XXIX, cijfer 1, van tabel A van de bijlage bij het Btw-KB nr. 20 van 20.07.1970, als zij wordt verricht onder de voorwaarden gesteld in artikel 2 W.BTW.

In dit verband wordt er aan herinnerd dat de btw-administratie aanneemt dat bestuurders of zaakvoerders die in hun hoedanigheid van natuurlijke persoon handelen in de gewone uitoefening van hun statutaire opdracht en optreden als een orgaan van de rechtspersoon die zij vertegenwoordigen, omwille van de bijzondere aard van hun opdracht als lasthebber, niet zelfstandig handelen in de zin van artikel 4, § 1, van het Btw-Wetboek. Bijgevolg dienen de door deze bestuurders of zaakvoerders in die hoedanigheid verrichte handelingen in het kader van de uitoefening van hun statutair mandaat, niet aan de btw te worden onderworpen (Beslissing nr. E.T. 79.581 van 27.01.1994, www.fisconetplus.be).

Onder deze omstandigheden kan ook worden aangenomen dat de natuurlijke personen die naast de uitoefening van hun statutair mandaat hun auteursrechten overdragen aan de rechtspersoon waarvan zij bestuurder of zaakvoerder zijn of er licentierechten inzake hun auteursrechten aan verlenen, in de feitelijke omstandigheden zoals omschreven in deze voorafgaande beslissing, niet verplicht zijn om zich te laten identificeren voor de btw als belastingplichtige voor de cessie of concessie van deze auteursrechten.”

 

Voor meer info i.v.m. auteursrechten en fiscaliteit, zie onze vorige blogpost.

Bart Van Besien

Advocaat

bart@finnian.be