Panoramavrijheid ingevoerd in het Belgisch auteursrecht vanaf 15 juli 2016

De wet tot invoering van de panoramavrijheid verscheen eindelijk in het Belgisch Staatsblad (van 5 juli 2016).

 

 

De tekst die uiteindelijk werd aangenomen is de volgende:

 

In artikel XI.190 van het Wetboek van economisch recht, ingevoegd bij de wet van 19 april 2014, wordt een bepaling onder 2/1° ingevoegd, luidende:

“2/1°. de reproductie en de mededeling aan het publiek van werken van beeldende, grafische of bouwkundige kunst, die zijn gemaakt om permanent in openbare plaatsen te worden geplaatst, indien de reproductie of de mededeling gebeurt van het werk zoals het zich aldaar bevindt en wanneer die reproductie of mededeling geen afbreuk doet aan de normale exploitatie van het werk en geen onredelijke schade wordt berokkend aan de wettige belangen van de auteur;” (artikel 2 van de Wet van 27 juni 2016 tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met het oog op de invoering van de panoramavrijheid).

 

Sommige taalfouten zijn dus tijdig uit de tekst gehaald. De uitsluiting van elk commercieel gebruik werd ook uit de tekst geschrapt.

 

Concreet wordt het dus makkelijker om foto’s van bijvoorbeeld gebouwen (klassiek voorbeeld is het Atomium) te nemen zonder dat daarvoor de toestemming van de architect nodig is (of van diens erfgenamen, Sabam, etc.).

 

 

De panoramavrijheid treedt in werking vanaf 15 juli 2016.

 

Bart Van Besien

Advocaat

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *