5 aandachtspunten bij een contractvoorstel van een platenlabel of muziekuitgever

Wanneer een platenlabel of een muziekuitgever je contacteert met betrekking tot een van jouw muziekwerken, is het vanzelfsprekend dat je hier enthousiast over bent. Voorzichtigheid blijft echter geboden. Hieronder geef ik enkele aandachtspunten waar artiesten rekening mee moeten houden wanneer zij een contractvoorstel van een platenlabel of muziekuitgever ontvangen.

 

“Own your masters”!

 

In principe raden we artiesten altijd aan om de eigenaar te blijven van de rechten op hun muziekwerken. Termen zoals “overdracht” in een contractvoorstel moeten dus een alarmbel doen rinkelen. Een beter alternatief is om de rechten op je muziek voor een bepaalde periode in licentie te geven, d.w.z. aan je contractpartij een tijdelijk gebruiksrecht op je muziekwerk toe te kennen.

 

Welke inspanningen gaat het platenlabel of de muziekuitgever voor mij verrichten?

 

We zien in contractvoorstellen van platenlabels of muziekuitgevers soms dat de verplichtingen van de artiest zeer specifiek omschreven worden, terwijl de verplichtingen van het label of de uitgever vaag verwoord zijn. Stel jezelf de vraag: welke concrete inspanningen verwacht ik van mijn contractpartij? Platenlabels en muziekuitgevers kunnen immers vele verschillende taken vervullen. Wees niet bang om te vragen deze taken concreet op papier te zetten. Te algemeen en te breed verwoorde verplichtingen zijn te vermijden.

 

Ben ik eigenaar van de nodige rechten op het muziekwerk?

 

Wanneer je van een platenlabel of een muziekuitgever een contractvoorstel met betrekking tot bepaalde muziekwerken ontvangt, gaan zij er doorgaans van uit dat je ook de eigenaar van de rechten op deze werken bent. Ga dus na of dit ook het geval is, en vraag hierover advies indien je het niet zeker weet. Derden kunnen immers misschien ook rechten op je werk laten gelden. Het kan bv. dat je het muziekwerk samen met iemand anders hebt geschreven, dat iemand anders als producent van je werk kan worden aangemerkt, dat je muzikanten hebt ingeschakeld die iets op je nummer hebben ingespeeld, dat je samples hebt gebruikt, enz. Wees transparant ten opzichte van iedereen die aan het muziekwerk heeft bijgedragen.

 

Vergoedingen

 

Het overdragen of in licentie geven van je rechten op een muziekwerk moet gepaard gaan met een correcte vergoeding. Dit is echter niet altijd eenvoudig: contractclausules met betrekking tot vergoedingen kunnen zeer uitgebreid en gedetailleerd zijn, en zijn in grote mate afhankelijk van het soort contract dat wordt getekend. Vraag raad bij een professional om te verzekeren dat je correct vergoed zal worden.

 

Duurtijd

 

Vaak bepaalt een contractvoorstel van een platenlabel of een muziekuitgever dat de rechten op je muziekwerk zeer lang (bv. levenslang) worden overgedragen of in licentie worden gegeven. Het is aangeraden om een concrete en redelijke duurtijd overeen te komen. Dit geeft je de mogelijkheid om binnen een redelijke termijn te evalueren of de samenwerking met je contractpartij een succes is, en om eventueel de voorwaarden van je licentie te heronderhandelen.

 

 

Pepijn van Lith
Advocaat

T: +3215294276
pepijn@finnian.be