Hoe een EU merk registreren? Dit artikel geeft informatie over hoe je een EU merk kan registreren en wat de verschillende stappen zijn in het registratieproces.

 

Voor informatie over hoe een Benelux merk registeren, zie ons artikel “Benelux merk registeren”.

 

Voor meer algemene informatie over merken in de Europese Unie en de Benelux, check onze blogpost “10 veel gestelde vragen over merkenrecht“.

 

EU merk registreren

Een EU merknaam registeren in 5 stappen

Onderzoek bestaande EU merken

 

Vóór we starten met de registratieprocedure van het Europese merk, checken we steeds of er geen identieke of gelijkaardige merken reeds geregistreerd zijn door andere partijen, als Europees merk of als nationaal merk in één van de landen van de Europese Unie.

 

Er zijn meer dan 11 miljoen merken geregistreerd in de Europese Unie. Het kan dus zijn dat een bedrijf met een ouder merk zich verzet tegen je merkaanvraag (oppositie). Onze analyse van de zoekresultaten focust zich op 3 aspecten van de merkregistratie: het teken zelf (woorden of logo), de timing van de aanvraag/registratie en de gekozen goederen of diensten. Dit onderzoek is belangrijk om de kansen op succes van de merkaanvraag zo groot mogelijk te houden en kan eventueel leiden tot een aanpassing van de merknaam, het logo of de goederen/diensten waarvoor het merk aangevraagd wordt.

 

We raden aan om ook te controleren of er nog domeinnamen en sociale media-accounts beschikbaar zijn voor de gekozen merknaam alvorens de aanvraagprocedure voor het merk te starten.

EU merk registratie: keuze van klassen

 

Voor elke merk registratie moet je één of meerdere “klassen” van goederen of diensten kiezen waarvoor je het merk wil inschrijven. Dit zijn categorieën die opgenomen zijn in een bestaand classificatiesysteem, bestaande uit 45 verschillende “klassen” die elk onderverdeeld zijn in nog meer “subklassen” (de zogenaamde “Nice-classificatie”).

 

Zo kan het ene bedrijf bijvoorbeeld een merknaam “Lotus” registreren voor goederen in klasse 12 (namelijk auto’s) en een ander bedrijf voor goederen in klasse 30 (namelijk koekjes). Beide merknamen kunnen perfect naast elkaar bestaan zonder dat er risico op verwarring ontstaat bij het publiek.

 

Een verstandige selectie van de “klassen” en “subklassen” is erg belangrijk. Dit bepaalt immers of je merk een effectieve bescherming zal bieden of niet. Een merk dat ingeschreven is voor niet-relevante “klassen” schiet haar doel voorbij. Vaak zien we dat een ondoordachte keuze van de “klassen” leidt tot discussies met andere ondernemingen (bijv. opposities of gerechtelijke procedures), die hadden kunnen vermeden worden door een betere selectie van de “klassen”. Wij helpen je graag om een goede keuze te maken. Wij nemen daarbij de nodige tijd om de business van onze klanten – én de toekomstplannen van onze klanten – te leren kennen om zo een goede selectie van de “klassen” en “subklassen” te kunnen maken.

 

Het is vaak een goede strategie om niet té veel klassen en subklassen te kiezen, vooral wanneer uit ons merkenonderzoek blijkt dat andere ondernemingen gelijkaardige  merknamen gebruiken voor gelijkaardige producten of diensten.

 

Na indiening van merkaanvraag: onderzoek door EUIPO

 

Nadat je merkaanvraag is ingediend, zal het EUIPO (het officiële merkenbureau van de Europese Unie) onderzoeken of het merk voldoet aan alle formaliteiten en of het merk niet beschrijvend is. Een merk mag namelijk een bepaald teken (woord of beeld) niet monopoliseren wanneer dit een loutere beschrijving is van de goederen of diensten die aangeboden worden.

 

Na het onderzoek door het EUIPO zal het merk als een merkaanvraag gepubliceerd worden in de 23 officiële talen van de Europese Unie (let op: dit is slechts de aanvraag, nog niet de registratie).

 

Oppositie bij EU merkregistraties

 

Vanaf de publicatie van de merkaanvraag kunnen anderen kennis nemen van het feit dat er een nieuwe merkaanvraag werd ingediend. Zij hebben dan drie maanden de tijd om eventueel bezwaar aan te tekenen tegen de merkaanvraag. Een dergelijke procedure heet “oppositie” of “oppositieprocedure”. Opposities worden ingediend door bedrijven of personen die een ouder merkrecht hebben en menen dat de nieuwe merkaanvraag afbreuk doet aan hun ouder merk. In de praktijk wordt tegen ongeveer 1 op 5 merkaanvragen oppositie ingediend. Een goed onderzoek naar bestaande merken (stap 1) kan het risico op een oppositie zo veel als mogelijk inperken.

 

De oppositieprocedure start met een “afkoelingsperiode” van 2 maanden tijdens dewelke de partijen een minnelijke oplossing kunnen zoeken voor hun geschil. Dik kan bijvoorbeeld bestaan uit een aanpassing van de nieuwe merkaanvraag, het maken van bijkomende afspraken i.v.m. het gebruik van het nieuwe merk of de terugtrekking van de merkaanvraag. Deze periode kan verlengd worden (tot maximum 24 maanden) als beide partijen hier akkoord mee gaan.

 

Als de partijen geen minnelijk vergelijk kunnen vinden, dan start de eigenlijke oppositieprocedure. Beide partijen kunnen dan hun argumentatie schriftelijk uiteenzetten zodat het EUIPO een uitspraak kan doen over de oppositie. Het EUIPO kan de oppositie verwerpen (de nieuwe merkaanvraag kan dus ingeschreven worden) of erkennen (het nieuwe merk kan dan niet ingeschreven worden). Het EUIPO kan ook voor een tussenoplossing kiezen waarbij het nieuwe merk voor een aantal klassen/subklassen wordt ingeschreven maar voor andere niet.

 

EU merk wordt geregistreerd

 

Als geen oppositie wordt ingediend of als de oppositie afgewezen wordt, dan kan het merk officieel geregistreerd worden. Er volgt dan een officiële publicatie van het merk en de aanvrager krijgt een registratiebewijs.

 

Kosten voor een EU merk registratie

 

Wat zijn de kosten om een EU merknaam te registeren?

 

De basiskosten voor een EU merk registratie zijn 850 euro registratiekosten die betaald moeten worden aan het Europese merkenregister (EUIPO). Dit is de prijs voor 1 “klasse” of categorie van goederen of diensten. Voor een tweede klasse komt er 50 euro extra bij. Vanaf de derde klasse komt er 150 euro bij per extra klasse.

 

Daarboven komen onze kosten om de merkaanvraag voor te bereiden, uit te voeren en op te volgen. Wij doen steeds op voorhand een uitgebreid onderzoek naar reeds bestaande merken, om het risico op een oppositie zoveel als mogelijk uit te sluiten. Ook doen wij een uitvoerige analyse van de “klassen” en “subklassen” die voor uw merk relevant zijn (dit zijn de categorieën van goederen of diensten waarvoor het merk zal ingeschreven zijn).

 

Neem gerust contact op voor een vrijblijvend gesprek en meer informatie i.v.m. onze diensten en kosten.

 

Bart Van Besien