Benelux merkregistratie: dit artikel geeft u basisinformatie over hoe u een Benelux merk kan aanvragen en laten registreren.  Dit artikel geeft ook informatie ivm opposities tegen Benelux merkaanvragen.

Voor informatie i.v.m. hoe een EU merk registreren, lees ons artikel “Je EU merk registreren in 5 stappen”.

Voor meer algemene informatie over merken in de Benelux en de EU, check onze blogpost 10 veel gestelde vragen over merkenrecht“.

Benelux merkregistratie

Beschikbaarheid Benelux Merk Checken

Voor de start van de merkaanvraag-procedure, moet altijd gecontroleerd worden of identieke of gelijkaardige merken al geregistreerd zijn door andere partijen, in de Benelux of op EU-niveau (Europese Unie merken). U kunt dit zelf doen – de merkregisters zijn online beschikbaar voor het publiek – maar wij adviseren om hiervoor een advocaat te raadplegen die gespecialiseerd is in merkenrecht.

Het is ook verstandig om de beschikbaarheid van domeinnamen en sociale media-accounts te controleren voordat u de aanvraagprocedure voor een merk start.

 

Benelux Merknaam registreren

Een Benelux merk aanvragen doe je bij het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BBIE).

 

Selectie Klassen Benelux Merkregistratie

Een belangrijk onderdeel van de merkaanvraag procedure voor merken is de selectie van de relevante goederen en diensten voor uw Benelux merk. Dit gebeurt op basis van het “Nice-classificatie” systeem, dat bestaat uit 45 verschillende “klassen” van goederen en diensten, onderverdeeld in nog meer “subklassen”.

Probeer een verstandige selectie te maken van klassen en subklassen. Wij zien vaak gevallen waarin relevante categorieën niet zijn geselecteerd (en de merkregistratie daarom zijn doel mist), of gevallen waar irrelevante klassen aanleiding geven tot juridische discussies (opposities, juridische procedures, enz.) die hadden kunnen vermeden worden. Daarom is het aangeraden om advies in te winnen bij een advocaat gespecialiseerd in merkenrecht.

Het is vaak een goede strategie om niet té veel klassen en subklassen te selecteren, vooral wanneer de merken-check gelijkaardige merken van derden heeft geïdentificeerd. Aan de andere kant moet u rekening houden met toekomstige goederen, diensten of functies die u mogelijk onder het merk wilt doen vallen. Merk op dat, zodra het merk is geregistreerd, u de reikwijdte van het merk niet kunt uitbreiden en dus een nieuw merk moet aanvragen om nieuw gebruik te dekken.

Samengevat: bij het selecteren van de merkklassen, moet u proberen een compromis te vinden tussen een veilige selectie (om onnodige discussies met andere merkhouders te voorkomen) en een toekomstbestendige selectie (om te vermeiden dat u in de toekomst nieuwe merkaanvragen moet indienen).

 

Publicatie Benelux Merkaanvraag

Nadat de merkaanvraag is ingediend, controleert het BBIE of de aanvraag voldoet aan de formele basisvereisten. De “datum van de aanvraag” (belangrijk om de prioriteit van het merk ten opzichte van andere merken te bepalen) is de datum waarop aan de minimumvereisten is voldaan en de volledige betaling is ontvangen. Na ongeveer 14 dagen wordt de merkaanvraag gepubliceerd (dit is nog geen registratie van uw merk, alleen een publicatie van de aanvraag).

 

Oppositie tegen Benelux Merkaanvraag

Na de publicatie van uw merkaanvraag hebben derden 2 maanden de tijd om een oppositie in te dienen tegen uw merkaanvraag. Opposities zijn meestal gebaseerd op een ouder merk dat geldig is in de Benelux (een Benelux merk, een Europese Unie merk of een internationaal merk met geldigheid in België, Nederland of Luxemburg). U kunt uw oppositie ook baseren op een merkaanvraag (d.w.z. u heeft een merk aangevraagd, maar het merk is nog niet geregistreerd – de oppositie wordt dan wel opgeschort totdat uw merk is geregistreerd).

Een oppositie kan om de volgende redenen worden ingesteld:

  • De nieuwe merkaanvraag is gelijk aan een ouder merk en de waren of diensten waarvoor het merk is aangevraagd, zijn dezelfde als de waren of diensten waarvoor het oudere merk is ingeschreven;
  • De nieuwe merkaanvraag is gelijk aan of stemt overeen met een ouder merk voor gelijke of overeenstemmende waren of diensten waardoor bij het publiek gevaar voor verwarring ontstaat, ook wanneer die verwarring het gevolg is van associatie met het oudere merk;
  • De nieuwe merkaanvraag is gelijk aan of stemt overeen met een ouder merk ongeacht of de waren of diensten waarvoor het is aangevraagd, gelijk aan, overeenstemmend of niet overeenstemmend zijn met die waarvoor het oudere merk is ingeschreven, wanneer het oudere merk een “bekend merk” is, en door het gebruik, zonder geldige reden, van het jongere merk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het oudere merk;
  • De merkaanvraag gebeurt door een gemachtigde of de vertegenwoordiger van de houder in eigen naam en zonder toestemming van de houder;
  • Op basis van een eerdere ‘beschermde oorsprongsbenaming’, of een beschermde ‘geografische aanduiding’;

Het BBIE moedigt de partijen aan hun geschil onderling in der minne te regelen. De partijen krijgen een zogenaamde cooling-off’ periode om onderling een oplossing te vinden. Deze periode omvat twee maanden en is bedoeld om partijen in staat te stellen een minnelijke regeling te vinden. De cooling-off periode kan in onderling overleg worden verlengd. Indien de partijen tot een minnelijke regeling komen, moet het BBIE hiervan op de hoogte worden gebracht. Indien er geen regeling wordt gevonden, moeten de partijen hun schriftelijke argumenten in een juridische procedure voor het BBIE uitwisselen. Het BBIE neemt vervolgens een beslissing (d.w.z. een weigering om de merkaanvraag te registreren of een afwijzing van de oppositie waardoor het merk wel ingeschreven kan worden). Binnen twee maanden na de kennisgeving van deze beslissing kunnen de partijen hoger beroep instellen bij het Benelux-Gerechtshof.

 

Benelux Merkregistratie

Voordat het Benelux merk wordt geregistreerd, voert het BBIE een inhoudelijk onderzoek uit naar de merkaanvraag (de zogenaamde “beoordeling op absolute gronden”). Indien het BBIE besluit dat uw merkdepot niet geschikt is voor registratie (bijvoorbeeld omdat het merk onderscheidend vermogen mist, omdat het misleidend is, of omdat het in strijd is met de goede zeden of de openbare orde), dan heeft u 6 maanden om bezwaar in te dienen tegen de weigering. Als het BBIE de weigering bevestigt, dan heeft u 2 maanden de tijd om in beroep te gaan bij het Benelux-Gerechtshof om zo een ​​bevel tot registratie van het merk te verkrijgen.

Indien uw merkaanvraag voldoet aan alle wettelijke vereisten, wordt het Benelux merk geregistreerd in het merkregister van het BBIE en ontvangt u een bewijs van inschrijving. De aanvraagprocedure voor een merk kan tot 4 maanden duren (en aanzienlijk langer als een oppositie tegen uw merkaanvraag wordt ingediend, of als het BBIE uw aanvraag op absolute gronden weigert). Vanaf de dag van registratie geniet u officieel alle exclusieve rechten die bij uw merk horen. De datum van de aanvraag (niet de registratiedatum) wordt gebruikt om te bepalen wie het oudste recht heeft als er een conflict met een derde ontstaat.

Als u kiest voor een spoedregistratie (ook wel versnelde registratie genoemd), wordt uw merk geregistreerd zodra de formele vereisten zijn gecontroleerd. Deze procedure duurt meestal slechts enkele dagen. Houd er echter rekening mee dat de beoordeling op absolute gronden (en een mogelijke oppositie tegen uw merk) zal plaatsvinden na de registratie. Met andere woorden, uw merkregistratie kan nog steeds worden geannuleerd na zijn registratie.

 

Kosten Benelux Merkaanvraag

Online registratie van een Benelux merk voor één klasse kost 244 euro (dit zijn de basiskosten die u rechtstreeks aan het BBIE betaalt). Indien u meer klassen kiest, dan geldt voor elke extra klasse een toeslag. Voor een tweede klasse moet u 27 euro extra betalen. Vanaf de derde klasse betaalt u 81 euro extra per klasse.

Voor een spoedregistratie (versnelde merkregistratie) betaalt u een toeslag van 196 euro (voor 1 klasse; voor een tweede klasse betaalt u een extra vergoeding van 21 euro; vanaf de derde klasse geldt een kost van 63 euro per klasse).

Deze kosten worden niet terugbetaald in geval van niet-registratie na een oppositie of een weigeringsprocedure.

De verlengingskosten (na 10 jaar) bedragen momenteel 263 EUR (voor 1 klasse). Voor de tweede klasse van goederen en diensten betaalt u 29 euro. Vanaf de derde klasse bedragen de verlengingskosten 87 euro per klasse. Er zijn geen jaarlijkse kosten om uw registratie te handhaven.

Indien u professionele adviseurs gebruikt (zoals een advocaat gespecialiseerd in merkenrecht) voor uw Benelux merkregistratie, dan dient u hun kosten bij deze basiskosten op te tellen. Het gebruik van professionele adviseurs is vaak een goed idee om de slaagkansen van uw merkaanvraag te vergroten en de effectiviteit van uw merk te versterken.

 

Bart Van Besien