Lien Van de Kelder Advocaat

Lien Van de Kelder (jurist en erkend bemiddelaar) richtte in 2017, samen met Bart Van Besien (advocaat), het kantoor Finnian & Columba op.

Daarvoor werkte zij verschillende jaren als advocaat en als bedrijfsjurist bij Deloitte. Zij was ook actief als adviseur intellectuele eigendom op het kabinet van Minister Vande Lanotte waar ze Boek XI van het Wetboek Economisch Recht (o.a. auteursrecht) mee onderhandelde en uit schreef. Daarnaast was en is zij nog steeds actief in de media en staat zij dus als jurist met beide voeten in de praktijk.

Lien studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen, de KULeuven en de Université Montpellier I waarna ze haar specialisatie in Intellectuele Eigendom met onderscheiding afwerkte aan de HUB.

U kan bij Lien terecht voor volgende onderwerpen:

  • Intellectuele Eigendom: auteursrecht, naburige rechten, merkenrecht, portretrecht, modelrecht, softwarebescherming, bescherming van know-how en fabrieksgeheimen, IP portfolio management, en licentiecontracten.
  • Adviezen en contractonderhandelingen voor de mediasector en de creatieve sector: auteurs, beeldende kunstenaars, muzikanten, acteurs en performers, televisie- en filmproducties, enz.
  • Bemiddeling : Lien Van de Kelder is erkend bemiddelaar in zowel familiezaken als in burgerlijke –en handelszaken. Dit past binnen de filosofie van het kantoor. Wij zoeken namelijk steeds naar een gezamenlijk gedragen oplossing van het geschil en proberen de rechtbank zoveel mogelijk te vermijden. Een goed akkoord, waarbij beide partijen zelf hun geschil beëindigen met een gezamenlijk gedragen oplossing is namelijk de meest toekomstgerichte en meest constructieve weg.
  • Algemeen contractenrecht.

Lien werkt vloeiend in het Engels, Nederlands en Frans, en heeft ook kennis van het Duits.

 

Contact Lien Van de Kelder:

  • lien@finnian.be
  • tel: +32 15 29 42 57